Het Lot van Brugge

In het zog van het populaire tv-programma Het Verhaal van Vlaanderen verschenen in 2022 en 2023 twee albums door Frodo De Decker en Harry De Paepe. Het Lot van Brugge is een gloednieuw album over historische gebeurtenissen, deze keer met een specifiek onderwerp. Kristof Berte schreef hier het scenario van. Eveneens van zijn hand, en getekend door Joey Potargent, kwam het middeleeuwse Brugge ook al aan bod in deel 2 van De Bergenvaarders dat bij Syndikaat is verschenen.

“1441, Brugge. De jonge notulist Pieter Van de Vagheviere ziet de economische sancties na de mislukte opstand van de Bruggelingen tegen de Bourgondische hertog Filips de Goede en de armoede die daaruit voortvloeit met lede ogen aan. Op een dag wordt hij door het stadsbestuur aangesteld om de loting te organiseren waarmee de nieuwe wijnschroder van de stad zal gekozen worden. Het ambt van wijnschroder is zeer lucratief en de Bruggeling die de loting wint zal veel geluk hebben. Zou het niet fijn zijn als er meerdere mensen op deze manier een prijs konden winnen? Van de Vagheviere krijgt een briljant idee en zal er alles aan doen om dit te verwezenlijken. Al gauw zal men van heinde en verre naar Brugge komen ‘omme daer advis te hebbene hoe men daer de lotinghen ghedaen hadde’.”

Hardcover: € 15.99


Ter info: Hermelijn.be is geen webshop. Prijzen en voorraad kunnen varieren, en zal altijd nagevraagd moeten worden bij ons.