Roma 5: Angst of Illusie

Roma was een van de laatste reeksen die Gilles Chaillet (Vasco) nog had bedacht voordat hij in 2011 overleed. Een team scenaristen met Eric Adam, Pierre Boisserie en Didier Convard sloeg de handen in elkaar om de reeks uit te schrijven voor verschillende tekenaars. In 2017 verscheen het laatste deel in het Frans, nu eindelijk ook in vertaling. Régis Penet tekende zowel deel 1 als deel 5.

“Het jaar 326 na Christus. Constantijn I is alleenheerser over een rijk dat zich uitstrekt van de Noordzee tot Afrika en van de Zuilen van Hercules tot de grensgebieden in het oosten. Hij sticht de stad Constantinopel, die qua ligging aan de Bosporus gunstiger is dan Rome voor het bestuur van het rijk. Zijn heerschappij markeert ook een belangrijke verschuiving richting het christendom als meer geaccepteerde en zelfs begunstigde religie binnen het rijk. Terwijl de familie Leo deze nieuwe, enige God aanbidt, blijven de Aquilia’s het Palladium vereren. Zij zien de invloed van de Olympische Goden met de dag slinken en de Vestaalse maagd Aurelia Aquilia roept het Palladium aan en wekt zijn innerlijke toorn op. Ker, de godheid die gevangen zit in het standbeeld, zal al haar kwaadaardige krachten gebruiken om de christelijke plannen van de keizer te verijdelen…”

Softcover: € 10.95

Hardcover: € 21.95


Ter info: Hermelijn.be is geen webshop. Prijzen en voorraad kunnen varieren, en zal altijd nagevraagd moeten worden bij ons.